عصر ایران

طرح ائتلاف کانديداهای مستقل: اتحاديه کشورهای وارث تمدن ايرانی

ائتلاف کانديداهاي مستقل سراسر کشور که در پنجم اسفند امسال با محورهاي «اولويت به همگرايي نوين منطقه اي، با محوريت فرهنگ و تمدن ايراني» و «خانواده محوري در توسعه پايدار» اعلام موجوديت کرده است،  در بيش از نيمي از استان هاي کشور عضوگيري کرده است. گفت و گوی خبرنگار عصر ايران، با حسين رمضاني خردمردي، دبيرکل ائتلاف کانديداهاي مستقل سراسر کشور را در زیر می خوانید.مطالعه بیشتر »طرح ائتلاف کانديداهای مستقل: اتحاديه کشورهای وارث تمدن ايرانی