عشرت شایق

تمایل شایق برای عضویت در ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور

دبيركل ائتلاف كانديداهاي مستقل سراسر كشور به نقل از دبير ائتلاف كانديداهاي مستقل استان آذربايجان شرقي اعلام كرد، خانم عشرت شايق، نمانده فعلي حوزه انتخابي تبريز، اسكو و آذرشهر با پذيرش محورهاي «ائتلاف كانديداهاي مستقل سراسر كشور» درخواست پیوستن به اين ائتلاف را ارائه کرد. مطالعه بیشتر »تمایل شایق برای عضویت در ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور