شوراها

اعضای شوراها با پرهیز از مسائل سیاسی مشکلات شهری و روستایی را رفع کنند

عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با تاکید بر اینکه شوراها باید با پرهیز از مسائل سیاسی به دنبال رفع مشکلات شهری و روستایی باشند، گفت که در حال حاضر شوراها از اهداف اولیه خود یعنی داشتن نقش پارلمان‌های محلی دور شده‌اند که امیدواریم در دوره جدید به رسالت خود عمل کنند.

مطالعه بیشتر »اعضای شوراها با پرهیز از مسائل سیاسی مشکلات شهری و روستایی را رفع کنند

شرایط داوطلبان خاص شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

الف : آیین نامه اجرائی

ماده 47 ( اصلاحی 15/6/1385 ) – داوطلبان عضویت در شوراها در مهلت مقرر با مراجعه به فرمانداری و ارائه مدارک مورد نیاز شخصاً پرسشنامه اعلام داوطلبی را در حضور مسئول ثبت نام تکمیل می نمایند . مسئول ثبت نام پس از دریافت و تطبیق مشخصات سجلی داوطلب با اصل شناسنامه ، رسید مدارک و پرسشنامه را به وی تسلیم می دارد . ( فرم شماره 17 )

ب : قانون شوراها
ماده 26 ( اصلاحی 27/8/1386 ) – انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند :
الف – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .
ب – حداقل سن 25 سال تمام .
ج – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلق فقیه .

مطالعه بیشتر »شرایط داوطلبان خاص شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

آیت‌الله باریک‌بین: متخصصان وارد شوراها شوند/ از تهمت و تهدید در تبلیغات انتخاباتی پرهیز شود

نماینده ولی فقیه در استان قزوین گفت: در تبلیغات انتخاباتی باید از تهدید و تهمت به دیگر کاندیدا‌ها دوری کرد و در انتخابات شوراها نیز… مطالعه بیشتر »آیت‌الله باریک‌بین: متخصصان وارد شوراها شوند/ از تهمت و تهدید در تبلیغات انتخاباتی پرهیز شود