شهر خوب، شورای خوب

فهرست 31 نفره ائتلاف کاندیداهای مستقل در شورای شهر تهران اعلام شد

eatelaflogoفهرست 31 نفره ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در انتخابات چهارمین دوره شورای شهر تهران، با حضور چهره های شاخص اعلام شد.

مطالعه بیشتر »فهرست 31 نفره ائتلاف کاندیداهای مستقل در شورای شهر تهران اعلام شد