شماره 5

ثبت نام داوطلبان نمایندگی دوره نهم مجلس از شنبه آغاز می شود

اطلا‌عیه شماره 5 ستاد انتخابات کشور: ثبت نام از داوطلبان نمایندگی دوره نهم مجلس شورای اسلامی از روز شنبه مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۰ تا پایان روز جمعه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۰جمعاً به مدت ۷ روز به عمل خواهد آمد.

مطالعه بیشتر »ثبت نام داوطلبان نمایندگی دوره نهم مجلس از شنبه آغاز می شود