شمارش آرا

شمارش 120 دقیقه ای کل آرا در 150 شهر کشور

محمودی شاه‌نشین با تاکید بر برون خط بودن (آف لاین) دستگاههای الکترونیکی شمارش آرا اظهار کرد: این دستگاهها به هیچ خط اینترنتی و ارتباطی متصل نیست و به این دلیل کسی نمی تواند به آن نفوذ یافته و یا آن را هک کند.

مطالعه بیشتر »شمارش 120 دقیقه ای کل آرا در 150 شهر کشور