شاخص های استقلال

مطهری: حريت نمایندگان مستقل، مجلس را از تبعات رفتارهای تعصب آلود جناحي مصون می کند

خبر اختصاصی: علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: آزادگی و بی پروایی نمایندگان مستقل، مجلس را از تبعات برخی رفتارهای تعصب آلود جناحي مصون می سازد.

مطالعه بیشتر »مطهری: حريت نمایندگان مستقل، مجلس را از تبعات رفتارهای تعصب آلود جناحي مصون می کند