سایت

فعال سازی مجدد سایت ائتلاف کاندیداهاي مستقل سراسر کشور

سایت ائتلاف کاندیداهاي مستقل سراسر کشور که از مدت ها پیش فعال بوده است، پس از انتشار خبر گفتگو با علی مطهری با حملات ناشناخته ای مواجه شده که منجر به انتقال سرور آن شده است. این حملات پس از انتشار خبر نشست شورای هماهنگی ائتلاف با دکتر افروغ و طرح مطالبی چون گرین کارت یکی از نمایندگان و تلاش یکی از جریان ها با تشدید انحراف در گفتمان انقلاب اسلامی، به اندازه ای تشدید شد که در هفته گذشته باعث تصمیم شورای هماهنگی برای غیر فعال سازی موقت سایت شد.

مطالعه بیشتر »فعال سازی مجدد سایت ائتلاف کاندیداهاي مستقل سراسر کشور