زیرساختها

توکلی زیرساخت‌های انتخابات رایانه‌ای را ناکافی خواند

در جلسه غیرعلنی روز سه‌شنبه مجلس که با حضور معاون سیاسی وزیر کشور برگزار شد ، رئیس مرکز پژوهش های مجلس از ابهامات موجود در برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیکی و عدم تامین زیر ساخت های لازم برای این شیوه صحبت کردند.

مطالعه بیشتر »توکلی زیرساخت‌های انتخابات رایانه‌ای را ناکافی خواند