رفتار دولت

افروغ: شورای نگهبان به رد صلاحیت های معنی دار توجه کند

عماد افروغ معتقد است که رد صلاحیت گسترده منتقدان دولت توسط کمیته های اجرایی وزارت کشور را باید به فال نیک گرفت و عنوان کرد که برای اولین بار شاهد یک رفتار صادقانه از سوی دولت هستیم.

مطالعه بیشتر »افروغ: شورای نگهبان به رد صلاحیت های معنی دار توجه کند