کاتوزیان: مجری انتخابات باید امانت‌دار آرای مردم باشد

  رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم با تأکید بر لزوم رعایت قانون در انتخابات آینده مجلس، گفت: مجری انتخابات باید با صیانت از آرای مردم، به گونه‌ای رفتار کند که شائبه ساختگی بودن دموکراسی در ایران به ذهن جامعه متبادر نشود. 

ادامه‌ی خواندن