رضا قنبرلو

دبیران ائتلاف کاندیداهای مستقل استانهای آذربایجان شرقی و غربی منصوب شدند

در حکمی از سوی دبیرکل ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور، دکتر رضا جمالی به عنوان دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان آذربایجان شرقی و رضا قنبرلو به عنوان دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل آذربایجان غربی منصوب شدند.

مطالعه بیشتر »دبیران ائتلاف کاندیداهای مستقل استانهای آذربایجان شرقی و غربی منصوب شدند

اعضای اولیه ائتلاف کاندیداهای مستقل استان آذربایجان غربی معرفی شدند

اعضای اولیه ائتلاف کاندیداهای مستقل استان آذربایجان غربی معرفی شدنداعضای اولیه ائتلاف کاندیداهای مستقل در سه شهر استان آذربایجان غربی معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور، رضا قنبرلو، دبیر این ائتلاف در استان آذربایجان غربی، با اعلام ادامه رایزنی ها برای افزایش کاندیداهای شایسته حضور در این ائتلاف، در روزهای آتی، کاندیداهای زیر را به عنوان اعضای ائتلاف کاندیداهای مستقل آن استان، به  دبیرخانه ائتلاف کاندیداهای مستقل استان معرفی کرد:

مطالعه بیشتر »اعضای اولیه ائتلاف کاندیداهای مستقل استان آذربایجان غربی معرفی شدند

صدور حکم رضا قنبرلو، به عنوان دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در آذربایجان غربی

احکام دبیران ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در استان های مازندران و فارس صادر شد. به گزارش دبیرخانه ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور همزمان با… مطالعه بیشتر »صدور حکم رضا قنبرلو، به عنوان دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در آذربایجان غربی