رضا رحمانی

رضا رحماني به ائتلاف كانديداهاي مستقل سراسر كشور پيوست

رضا رحماني به ائتلاف كانديداهاي مستقل سراسر كشور پيوست  يك روز پس از اعلام عضويت عشرت شايق، نماينده فعلي مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در ائتلاف كانديداهاي مستقل سراسر كشور، دبيركل ائتلاف از عضويت رضا رحماني، ديگر نماينده اين حوزه انتخاباتي به اين ائتلاف خبر داد.مطالعه بیشتر »رضا رحماني به ائتلاف كانديداهاي مستقل سراسر كشور پيوست