دوره چهارم

آغاز نشست شورای هماهنگی ائتلاف کاندیداهای مستقل با داوطلبان شورای شهر تهران

سلسله نشست های ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور با داوطلبان انتخابات چهارمین دوره شورای شهر تهران  از امروز آغاز می شود.

مطالعه بیشتر »آغاز نشست شورای هماهنگی ائتلاف کاندیداهای مستقل با داوطلبان شورای شهر تهران