خراسان رضوی

دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان خراسان رضوی منصوب شد

دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان خراسان رضوی منصوب شد طی حکمی از سوی دبیرکل ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور، مرتضی صبوری فرد به سمت دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان خراسان رضوی منصوب شد.

مطالعه بیشتر »دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان خراسان رضوی منصوب شد