خانواده محوری

حسين رمضاني خردمردي

تشکیل وزارت خانواده؛ رسالت ائتلاف کاندیداهای مستقل

 حسین رمضانی خردمردی*

بيانات مقام معظم رهبری در سومين نشست انديشه‌هاى راهبردى‌ که روز چهارشنبه هفته گذشته با موضوع زن و خانواده برگزار شد، دغدغه معظم له درباره خانواده را بار دیگر عیان ساخته است.

مطالعه بیشتر »تشکیل وزارت خانواده؛ رسالت ائتلاف کاندیداهای مستقل