خانه موسیقی

خانه موسیقی مطرح کرد: پرسش‌هایی از نامزدهای شورای شهر

خانه موسیقی ایران در فراخوانی از نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر خواست تا با هدف آشنایی اهالی فرهنگ و رای‌دهندگان با رویکرد و برنامه‌های آن‌ها به چند پرسش پاسخ دهند.

مطالعه بیشتر »خانه موسیقی مطرح کرد: پرسش‌هایی از نامزدهای شورای شهر