جوانان

امام جمعه شیراز: شوراها عرصه حضور جوانان باشد

امام جمعه شیراز با تاکید براینکه باید راه را برای جوانان مستعد، توانمند و متخصص باز کرد، یکی از عرصه‌های مهمی که می‌توان از ظرفیت نیروهای متخصص جوان استفاده کرد را شوراها دانست.

مطالعه بیشتر »امام جمعه شیراز: شوراها عرصه حضور جوانان باشد

مدیرکل سابق مشارکت‌های اجتماعی جوانان پیشنهاد داد: راه‌اندازی تشکل‌های محله‌محور جوانان

مدیرکل سابق مشارکت‌های اجتماعی جوانان گفت: فرهنگسراها و سراهای محله در نقاط مختلف شهر راه‌اندازی شده‌اند و همیاران شهرداری نیز فعالیت‌هایی می‌کنند؛ اما می‌توان تشکل‌های محله‌ای را راه‌اندازی کرد و بدین ترتیب از ظرفیت جوانان بگونه‌ای محله‌ محور بهره برد.

مطالعه بیشتر »مدیرکل سابق مشارکت‌های اجتماعی جوانان پیشنهاد داد: راه‌اندازی تشکل‌های محله‌محور جوانان