تعداد

تمايل 5283 نفر برای نشستن بر 290 كرسی مجلس

آخرين مهلت ثبت‌نام داوطلبان كانديداتوري انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ساعت 17 روز 9 دی ماه پیایان یافت. هرچند هنوز آمار نهايي تعداد ثبت‌نام كنندگان اعلام نشده است، مصطفي محمدنجار، وزير كشور، در جمع خبرنگاران اظهار كرد كه تا پایان مهلت قانونی، تعداد مراجعه‌كنندگان پنج هزار و 283 نفر بوده است.

مطالعه بیشتر »تمايل 5283 نفر برای نشستن بر 290 كرسی مجلس