تاریخچه مجلس

مجلس و انتخاب نماینده (1): تاریخچه مجلس یا پارلمان در جهان

حسین رمضانی خردمردی*

مجلس یا پارلمان پدیده‌ای است که از دولت‌های غربی به کشورهای دیگر گسترش یافت و از آنجا که جوامع غربی ریشه بسیاری از پدیده‌های اجتماعی و رشته‌های علمی خود را در یونان باستان، بويژه آتن جستجو می‌کنند، برای ریشه‌یابی پارلمان در کشورهای غربی باید تاریخچه آتن را بررسی کرد.مطالعه بیشتر »مجلس و انتخاب نماینده (1): تاریخچه مجلس یا پارلمان در جهان