تأیید

تأیید صلاحیت مطهری، کاتوزیان و عباسپور؛ وزارت کشور عقب نشینی کرد

خبرآنلاین: سه نامزدی که ابتدا توسط هیات اجرایی انتخابات تهران رد صلاحیت شده بودند، در لیست نهایی وزارت کشور، به عنوان نامزدهای تایید صلاحیت شده به شورای نگهبان ارسال شد.

مطالعه بیشتر »تأیید صلاحیت مطهری، کاتوزیان و عباسپور؛ وزارت کشور عقب نشینی کرد