بهشت

چه کسانی به «بهشت» می‌روند؟

ثبت نام از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از روز 26 فروردین آغاز شده و تا اول اردیبهشت 92 ادامه خواهد داشت و داوطلبان از 16خرداد به مدت یک هفته می‌توانند تبلیغات کنند.

مطالعه بیشتر »چه کسانی به «بهشت» می‌روند؟