بختيار گلپايگاني

اعتراض علي بختيار گلپايگاني عضو ائتلاف كانديداهاي مستقل به صدا وسيما در پخش برنامه هاي انتخاباتي

 

علي بختيارگلپايگاني عضو ائتلاف كانديداهاي مستقل سراسر كشور طي نامه اي به رئيس سازمان صدا و سيما اعتراض خود را نسبت به عدم رعايت مساوات در پخش برنامه هاي انتخاباتي در شبكه هاي مختلف اعلام كرد. بنا به گزارش روابط عمومي ائتلاف كانديداهاي مستقل سراسر كشور متن نامه مذكور به شرح ذيل است:

 

مطالعه بیشتر »اعتراض علي بختيار گلپايگاني عضو ائتلاف كانديداهاي مستقل به صدا وسيما در پخش برنامه هاي انتخاباتي