انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

اتمام رسیدگی به شکایت ردصلاحیت‌ شدگان انتخابات شوراها

نایب رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها از پایان رسیدگی نهایی به شکایت داوطلبان ردصلاحیت شده انتخابات شورا‌ها در این هیئت خبر داد.

مطالعه بیشتر »اتمام رسیدگی به شکایت ردصلاحیت‌ شدگان انتخابات شوراها