امام جمعه

امام جمعه شیراز: شوراها عرصه حضور جوانان باشد

امام جمعه شیراز با تاکید براینکه باید راه را برای جوانان مستعد، توانمند و متخصص باز کرد، یکی از عرصه‌های مهمی که می‌توان از ظرفیت نیروهای متخصص جوان استفاده کرد را شوراها دانست.

مطالعه بیشتر »امام جمعه شیراز: شوراها عرصه حضور جوانان باشد