اعضا

انتقاد شهردار سابق تهران از تعداد کم اعضای شورای شهر

شهردار سابق تهران با تاکید بر لزوم وجود همه تخصص‌ها میان اعضای شورای شهر اظهار کرد: محال است ترکیب 21 نفره شورای شهر دو نقش مهم مشارکت جویی و نظارت بر امور شهر را بتواند به درستی انجام دهد.

مطالعه بیشتر »انتقاد شهردار سابق تهران از تعداد کم اعضای شورای شهر