اصولگرایی

رمضانی: مطهري و كاتوزيان امتحان خود را در «مستقل بودن» پس دادند

 

دبیرکل ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور گفت: «منظور از كانديداي مستقل، كانديداي منفرد و متشتت نيست؛ بلكه كانديداهايي هستند كه ويژگي شخصيتی آنان مستقل بودن است و به فرموده مقام معظم رهبری، وامدار گروهها و احزاب نيستند؛ به موقع حرف مي زنند، نقد مي كنند، حمايت مي كنند و به موقع هم با دولت وارد تعامل مي شوند و تمام اينها در راستاي انجام وظايف نمايندگي و حمايت از منافع مردم و كشور است.»

مطالعه بیشتر »رمضانی: مطهري و كاتوزيان امتحان خود را در «مستقل بودن» پس دادند

جبهه پایداری لیست مستقل بدهند، با “نام حامیان احمدی نژاد”؛ نه با “نام اصولگرایی”

اگر جبهه پایداری می خواهد خارج از اصولگرایی لیست دهد تکلیف آنها روشن است و بروند لیست جداگانه بدهند؛ ولی اگر می خواهند در اردوگاه اصولگرایی باشند باید تعاملات خودشان را با مجموعه غالب اصولگرایان و جبهه متحد داشته باشند.
  

مطالعه بیشتر »جبهه پایداری لیست مستقل بدهند، با “نام حامیان احمدی نژاد”؛ نه با “نام اصولگرایی”