استان سمنان

سه عضو ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در استان سمنان مشخص شدند

حسین رمضانی خردمردی، دبیر کل ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور سه عضو قطعی ائتلاف کاندیداهای مستقل در حوزه های انتخاباتی سمنان، گرمسار و دامغان را به شرح زیر اعلام کرد:مطالعه بیشتر »سه عضو ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در استان سمنان مشخص شدند

انتصاب دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان سمنان

انتیران: طی حکمی از سوی حسین رمضانی خردمردی، دبیرکل ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور، آقای سیدعلیرضا هاشمی به عنوان دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان سمنان منصوب… مطالعه بیشتر »انتصاب دبیر ائتلاف کاندیداهای مستقل استان سمنان