احمد مسجد جامعی

راهیابی دو عضو ائتلاف کاندیداهای مستقل به شورای اسلامی شهر تهران

eatelaflogoدو عضو ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا به شورای شهر تهران راه یافتند.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور، با اعلام لیست نهایی شورای شهر تهران، از سوی فرمانداری تهران، احمد مسجد جامعی و اسماعیل دوستی، دو عضو این ائتلاف نیز در بین 31 نفر منتخب مردم تهران در شورای شهر حضور دارند.

مطالعه بیشتر »راهیابی دو عضو ائتلاف کاندیداهای مستقل به شورای اسلامی شهر تهران