احمدی نژاد

ثروتی: احمدي نژاد گفت تا من نماينده ها را تاييد نكنم، راي نمي آورند

مشکلات از روزی آغاز شد که لاریجانی در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد در حمایت از او سخن گفت. دولت دید که مجلس توان تصمیم گیری در برابر استیضاج یک وزیر را هم ندارد، با این گونه اقدامات ما، آنها دیگر از مجلس حسابی نمی برند.
 

مطالعه بیشتر »ثروتی: احمدي نژاد گفت تا من نماينده ها را تاييد نكنم، راي نمي آورند