آیا ائتلاف کاندیداهای مستقل مجلس شورای اسلامی محقق می شود؟

با پیروزی انقلاب اسلامی، تقریباً در هر سال در کشورمان یک انتخابات برگزار شده است که طی آن، در کنار احزاب، گروه‌ها و جناح‌های سیاسی دارای سازماندهی و امکانات مالی فراوان، «داوطلبان مستقل» نیز مطالعه بیشتر »آیا ائتلاف کاندیداهای مستقل مجلس شورای اسلامی محقق می شود؟