بالاترین رای های ۳ دوره انتخابات شورای شهر

1392/03/10 - 23:35

به گزارش خبرآنلاین، هرچند شوراهای شهر قاعدتا نباید کارکرد سیاسی داشته باشند و بیشتر نهادی اجتماعی-فرهنگی هستند، اما حداقل در تهران از نظر سیاسی مورد توجه قرار می گیرد. این توجه در شورای اول تا حدی بود که عمده اعضا از چهره های سیاسی شناخته شده بودند. البته امیر عابدینی به یمن مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس وارد شورا شد تا شناخته شدن به عنوان یک مدیر صنعتی.

اما سیاست زدگی شورای اول موجب شد در شورای دوم، چهره های کمتر شناخته شده سیاسی رای بیاورند و حتی پای رسول خادم هم به شورا باز شد. در شورای سوم که حضور غیرسیاسیون بیشتر شد و علیرضا دبیر و هادی ساعی هم وارد گود شدند و رای آوردند.

 

بگذریم از اینکه میزان مشارکت در انتخابات شورای دوم در تهران به مراتب پایین آمد و حدود ۲۵ درصد واجدین شرایط در آن شرکت کردند. هرچند در کل کشور هم ۴۹.۲ درصد واجدان شرایط شرکت کردند.

اما در شورای سوم میزان مشارکت مردم بالاتر بود و حدود یک میلیون و ۷۰۰ نفر در انتخابات شورای شهر تهران شرکت کردند.

در جداول زیر، میزان رای نماینده های شورای شهر تهران و اعضای علی البدل در دوره های گذشته را می بینید؛
دوره اول؛ ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱

نخستین دوره انتخابات شورای شهر، ۷ اسفند ۱۳۷۷ برگزار شد. در این انتخابات حدود ۲۴ میلیون نفر شرکت کردند. بر اساس نتایج بدست آمده در تهران از یک میلیون و ۴۸۰ هزار و ۲۷۵ رای اخذ شده، یک میلیون و ۴۰۳ هزار و ۳۸۹ رای، صحیح اعلام شد.

منتخبان نخستین دوره شورای شهر تهران
ردیف نام منتخب تعداد آراء
۱ عبدالله نوری ۵۸۸۶۳۳ رای
۲ سعید حجاریان کاشانی ۳۸۶۰۶۹ رای
۳ جمیله کدیور ۳۶۹۶۶۹ رای
۴ فاطمه جلایی پور ۳۵۰۱۷۳ رای
۵ محمدابراهیم اصغرزاده ۳۴۷۱۷۳ رای
۶ محمد عطریانفر ۳۲۲۸۹۷ رای
۷ احمد حکیمی پور ۳۰۴۴۶۰ رای
۸ محمد حسین درودیان ۲۷۹۹۴۶ رای
۹ سیدمحمود علیزاده طباطبایی ۲۶۰۴۶۲ رای
۱۰ مرتضی لطفی ۲۲۴۸۶۷ رای
۱۱ رحمت الله خسروی ۲۲۰۰۲۱ رای
۱۲ غلامرضا فروزش ۲۱۵۵۲۰ رای
۱۳ صدیقه وسمقی ۲۱۰۳۰۳ رای
۱۴ عباس دوزدوزانی ۲۰۰۵۲۱ رای
۱۵ سید محمد غرضی ۱۹۲۲۱۱ رای
علی البدل
۱۶ داوود سلیمانی ۱۹۰۷۷۲ رای
۱۷ محمد حسین حقیقی ۱۷۶۵۵۶ رای
۱۸ حسن عابدینی ۱۷۶۲۸۹ رای
۱۹ سیدمنصور رضوی ۱۶۷۲۸۸ رای
۲۰ یحیی آل اسحاق ۱۶۵۲۱۷ رای
۲۱ محمدکاظم سیفیان ۱۵۲۱۰۶ رای
نکته: در سال ۷۸، عبدالله نوری، محمد غرضی و جمیله کدیور برای شرکت در انتخابات مجلس ششم، از شورای شهر تهران استعفا دادند و سه عضو علی البدل دیگر جای آنها عضو شورا شدند.

دوره دوم؛ ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵

دومین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا، روز ۹ اسفند ۱۳۸۱ برگزار شد. مشارکت دراین دوره انتخابات پایین بود. در تهارن نهایتا ۵۶۲ هزار و ۵۲۲ نفر در انتخابات شورای شهر تهران شرکت کردند که کمی بیش از یک سوم مشارکت در دوره قبل بود. از این تعداد پ۵۲۶ هزار و ۹۷۲ رای، صحیح اعلام شد.

منتخبان دومین دوره شورای شهر تهران
ردیف نام منتخب تعداد آراء
۱ مهدی چمران ۱۹۲۷۱۶ رای
۲ عباس شیبانی ۱۷۸۳۵۱ رای
۳ نادر شریعتمداری ۱۰۴۱۴۷ رای
۴ حسن بیادی ۱۰۳۱۵۰ رای
۵ حسن زیاری ۱۰۰۴۵۴ رای
۶ حبیب کاشانی ۹۹۰۱۳ رای
۷ محمود خسروی‌وفا ۹۸۳۹۰ رای
۸ حمزه شکیب ۹۸۳۱۳ رای
۹ خسرو دانشجو ۹۸۲۹۱ رای
۱۰ مسعود زری‌بافان ۹۵۹۷۱ رای
۱۱ رسول خادم ازغدی ۹۲۶۰۶ رای
۱۲ امیررضا واعظی آشتیانی ۹۰۸۳۲ رای
۱۳ نسرین سلطانخواه حقیقی روشاوند ۹۰۰۲۹ رای
۱۴ منظر خیرحبیب‌الهی ۸۷۶۹۰ رای
۱۵ مهنوش معتمدی‌آذر ۸۵۸۳۹ رای
علی البدل
۱۶ سید مصطفی تاج‌زاده ۶۶۱۹۶ رای
۱۷ محمدمهدی مظاهری تهرانی ۵۴۶۱۶ رای
۱۸ ابوالقاسم آشوری ۵۱۴۹۲ رای
۱۹ محمدابراهیم اصغرزاده ۴۵۵۱۹ رای
۲۰ مهدی قاسمی کجانی ۴۱۸۴۴ رای
۲۱ علیرضا رجایی ۳۶۰۷۸ رای

دوره سوم؛ ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲

سومین دوره انتخابات شورای شهر روستا روز ۲۴ آذر ۸۵ برگزار شد. در این انتخابات یک میلیون و ۶۵۶ هزار و ۵۵۸ نفر در تهران شرکت کردند که تقریبا سه برابر مشارکت در دوره دوم بود.

منتخبان سومین دوره شورای شهر تهران
ردیف نام منتخب تعداد آراء
۱ مهدی چمران ۶۰۳۷۶۶ رای
۲ مرتضی طلایی ۵۳۹۷۶۱ رای
۳ رسول خادم ۴۲۷۰۹۷ رای
۴ عباس شیبانی ۳۹۴۳۵۸ رای
۵ هادی ساعی ۳۸۴۳۵۸ رای
۶ حمزه شکیب ۳۳۰۲۳۳ رای
۷ علیرضا دبیر ۳۰۶۸۰۹ رای
۸ پروین احمدی نژاد ۲۴۹۵۴۹ رای
۹ معصومه ابتکار ۲۳۲۹۵۹ رای
۱۰ احمد مسجد‌جامعی ۲۱۶۰۱۵ رای
۱۱ محمدعلی نجفی ۲۰۲۷۰۰ رای
۱۲ معصومه آباد ۲۰۱۷۵۴ رای
۱۳ حسن بیادی ۲۰۰۳۹۷ رای
۱۴ خسرو دانشجو ۲۰۰۱۷۵ رای
۱۵ حبیب کاشانی ۱۹۷۲۸۴ رای
علی البدل
۱۶ عبدالمقیم ناصحی ۱۹۵۸۳۹ رای
۱۷ حسن زیاری ۱۸۸۲۲۶ رای
۱۸ محمود خسروی وفا ۱۷۳۳۲۱ رای
۱۹ امیرعلی امیری ۱۶۰۹۳۴ رای
۲۰ بهمن ادیب زاده ۱۵۸۶۲۶ رای
۲۱ محسن وفامهر ۱۵۴۸۷۷ رای


مربوط به:،،،
فرستاده شده در اخبار،انتخابات شوراها،شوراهای چهارم | بدون نظر

ارسال نظر


Check Google Page Rank