عقده گشایی یک وکیل الدوله علیه دکتر افروغ

1390/10/27 - 14:03

افشاگری دکتر افروغ درباره گرین کارت داشتن یک وکیل الدوله، وکیل الدوله ای دیگر را به واکنش وا داشت.

به گزارش فردا، کوچک زاده در مطلبی که در وبلاگ خود منتشر کرده و یک سایت بابصیرت! زحمت نشر آن را کشیده است در یک فرافکنی آشکار کوشید نماینده گرین کارتی جریان متبوع خود را تبرئه کند  و با آسمان و ریسمان بافتن هایی عجیب و  غریب حضور  افراد گرین کارتی در مجلس و دولت را توجیه نمایند .

وی با طرح این سوال که چند روشنفکر گرین کارت دارند به گونه ای ناشیانه کوشید گرین کارتی بودن نماینده هم طیف خود را توجیه کند. و  در این میان مشخص نکرد که آیا گرین کارت داشتن روشنفکران مهمتر است یا گرین کارتی بودن برخی افراد خاص در مجلس و دولت که گه گاه با بهانه و بی بهانه رحل اقامت در خارج از کشور می افکنند؟

در این میان در صحت سخن آقای افروغ همین بس که وکیل الدوله ها چنین به سوز و گداز افتاده اند .

گفتنی است کوچک زاده از جمله افرادی است که در سال ۷۶ هنگامی که نخبگان و روشنفکران اصولگرا خطر خاتمی و جریان دوم خرداد را گوشزد می کردند از جمله مدافعان سینه چاک خاتمی بود و امروز هم به وحدت شکنی و جاده صاف کنی برای جریان انحرافی مشغول است.


مربوط به:،،،
فرستاده شده در اخبار | بدون نظر

ارسال نظر


Check Google Page Rank