هشدار علی مطهری درباره پیروزی گروه‌های تندرو در انتخابات مجلس

1390/10/09 - 17:18

 نماینده مردم تهران در مجلس، نسبت به وضعیت نامشخص اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم انتقاد کرد.

گزیده نظرات علی مطهری که پس از ثبت نام در جمع خبرنگاران سخن گفت به نقل از ایسنا می آید:
 
من از تهران کاندیدا خواهم شد و با لیست خاصی صحبت نکردم. به طور مستقل کاندیدا می‌شوم و هرکس مایل باشد می‌تواند اسم من را در لیست خود قرار دهد اما به هر ترتیب در بین لیست‌های موجود فهرست ۸+۷ را ترجیح می‌دهم.
 
* عقل گراها پیروز می شوند یا تندروها

از مردم درخواست می‌کنم که در انتخابات به طور فعال شرکت کنند چرا که اگر مشارکت پایین باشد گروه‌های تندرو پیروز خواهند شد اما اگر مشارکت بالا باشد گروه‌های عقل گرا و قانونمدار رای بهتری می‌آورند و ما مجلس قوی تری خواهیم داشت.
 
بهتر بود اصلاح طلبان به طور فعال حتی با تابلوی خودشان شرکت می‌کردند به این خاطر که مشارکت مردم را بالا ببرند.

 * وضعیت نه تحریم نه مشارکت

اصلاح طلبان نباید مطالبات خود از انتخابات گذشته را با انتخابات آینده پیوند بزنند. اصلاح طلبان اگر مطالبه‌ای دارند و معتقدند به آنها ظلمی شده باید این موضوع را از راه خودش دنبال کنند. انتخابات مجلس را هم به طور جداگانه پیگیری کنند. آنها حتی می‌توانند مطالبات خود را از مجلس نهم پیگیری کنند. با این وضعیتی که آنها انتخابات را نه تحریم کردند و نه اینکه مشارکت فعالی دارند موافق نیستم. من مایل بودم که آنها با تابلوی خودشان در انتخابات شرکت فعال داشته باشند چرا که از این راه بیشتر می‌توانند به اهداف خود برسند.
 
برخی از مطالبات اصلاح طلبان به حق است چرا که گاهی برخوردهای تندی با آنها شده بنابراین باید پیگیری شود.
 
مجلس هشتم ترکیب بدی نداشت و اگر مجلس نهم هیات رئیسه قوی تری داشته باشد می‌تواند کنترل بیشتری بر دولت داشته باشد.
 
* نمره شما چند است؟
اگر بحث سوال از رییس جمهور انجام شود که نشانه‌های آن وجود دارد به خودم نمره ۱۵ می‌دهم.


مربوط به:،،،،
فرستاده شده در اخبار | بدون نظر

ارسال نظر


Check Google Page Rank