معرفی کاندیداهای عضو اولین ائتلاف در انتخابات مجلس هشتم

1386/12/19 - 00:20

توضیح ضروری:

اسامی و اخبار زیر مربوط به ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در انتخابات مجلس هشتم بوده و به معنای عضویت آنان در ائتلاف، در این دوره از انتخابات نیست و عضوگیری از کاندیداهای مستقل برای انتخابات مجلس نهم، در همه حوزه های انتخابیه انجام می شود.

فهرست نهایی ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور

>>> ۱۵ فهرست معروف تهران در انتخابات جمعه

راه یابی ۹ نفر از اعضای ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور به مجلس هشتم

آقازاده، عضو ائتلاف کاندیداهای مستقل، نماینده مردم رشت در مجلس هشتم شد

اعضای ائتلاف کاندیداهای مستقل تبریز، آذرشهر و اسکو در مرحله دوم اعلام شد

عضو ائتلاف کانداهای مستقل سراسر کشور به مرحله دوم انتخابات رشت راه یافت

حسن خسته بند، عضو ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور به مجلس راه یافت

ابوالفتح نیکنام نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس هشتم شد

چهار عضو ائتلاف کاندیداهای مستقل تبریز به دور دوم راه یافتند

پیروزی قاطعانه مهندس نریمان، عضو ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در بابل

شکست سنگین نماینده سابق از عضو ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور


مربوط به:،،،،،،
فرستاده شده در ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور،ائتلاف کاندیداهای مستقل مجلس هشتم | بدون نظر

ارسال نظر


Check Google Page Rank