مدیرکل سیاسی وزارت کشور خبر داد: پیش بینی مشارکت ۷۰درصدی مردم در انتخابات

1396/02/15 - 19:25

مدیرکل سیاسی وزارت کشور از پیش بینی مشارکت ۷۰درصدی مردم در انتخابات خبرداد.

به گزارش ایسنا، محمدامین رضازاده در نشست هم‌اندیشی رسانه‌ها و گروه‌های سیاسی  مازندران در ساری فضای انتخابات را مثبت ارزیابی کرد و با اشاره به آن‌چه در این جلسه مطرح شد، اظهار داشت: شنیدن نظرات مخالف دولت  ارزشمند است. وابستگی برخی احزاب به کشورهای بیگانه موجب ذهنیت منفی برای مردم شده است و برخی رفتارهای مجاهدین خلق مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده بود  و این مهم مردم  را بر این باور رساند که احزاب با سابقه تاریخی نتوانستند موفق عمل کنند.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: در انتخابات امروز  از همه جریان های سیاسی کاندیدا  هستند و برگزاری انتخابات  سالم یک‌سرمایه اجتماعی است و نواقص موجود  تنها به دولت بر  نمی گردد.

رضا زاده افزود: امروز جریان های سیاسی عمده در کشور  اعم از اصول گرا و اصلاح طلب هر کدام ۲۰ حزب دارند و این پیشرفت خوبی دراین زمینه است و هردو جریان بزرگی است و همه احزاب به طور مشخص کاندیدا دارند و جریان ها  بعد از انتخابات نیز پاسخگو ‌هستند.

وی ادامه داد: در ۴۰ سالگی نظام به پختگی لازم رسیده است و برگزاری  انتخابات  از سوی دولت فعلی   به جهات امنیت در کشور  در شرایط مطلوبی قرار دارد.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور یادآور شد: در دوره های انتخاباتی  گذشته تهدید هایی از خارج کشور صورت می گرفت و در داخل هم گروه هایی با این رویه همکاری می کرد اما در حال حاضر  استراتژی  وحدت و انسجام بین احزاب و جریان های سیاسی اتفاق افتاده است.

رضا زاده افزود: در انتخابات  همه جریان ها امکان حضور دارند و این‌ انسجام در چهار چوب منافع ملی موثر است.

وی ادامه داد: میانگین‌مشارکت در ۳۴ انتخابات گذشته  ۶۶ و ۷ دهم درصد  بوده که از میانگین‌مشارکت انتخاباتی جهانی در سطح بالاتری قرار دارد.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور خاطرنشان کرد: مشارکت مردم  موجب افزایش قدرت سیاسی ایران می شود.

رضا زاده آمار مشارکت مردمی را در انتخابات ریاست جمهوری در  سنوات گذشته ۶۰ و ۴۸ صدم  درصد و مشارکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری را  ۵۶ و ۷  دهم درصد و انتخابات شوراها  را ۶۰ و ۴۶ صدم درصد عنوان کرد.

وی  از پیش بینی ۴۰ میلیونی و ۷۰ درصد مشارکت مردمی در انتخابات  کشور خبر داد و افزود: نگرانی در خصوص حضور حداکثری  مردم وجود ندارد.

مدیر کل سیاسی وزارت کشور  همزمانی دو انتخابات را در مشارکت‌ موثر دانست و تصریح کرد: فضای مجازی  در آگاهی بخشی مردم  بسیار تاثیرگذار است و ابزار آگاهی بخشی مردم یکی از پارامترهای حضور حداکثری است.

رضا زاده اینکه ۳۰ درصد در انتخابات شرکت نمی کنند را طبیعی دانست و گفت: گروهی فکر می کنند و گروهی نظراتشان تحمیل می شود و در این راستا  دو قطبی کردن جامعه به فقیر و غنی و یا انقلاب و ضد انقلاب نامناسب است.

مدیر کل سیاسی وزارت کشور مشکلات فیزیکی، عدم داشتن مدارک در سفر و توجه نداشتن مردم به حضور در زمان‌مناسب  و دیدگاه اینکه ریاست جمهوری  از پیش انتخاب شده  و امکان‌تقلب در انتخابات و شلوغی فضاهای انتخاباتی و اختلاف در مشارکت دست اندر کاران را از دلایل عدم حضور ۳۰ درصدی مردم عنوان و تاکید کرد: معنی این عدم حضور داشتن مشکل جدی مردم با نظام  نیست و صندوق های سیار می توانند  در کاهش این‌ مهم حل کننده باشد.

رضا زاده  افزود:طبق فرمایشات رهبری سیاه نمایی ها  امری ناپسند است.

وی تاکید کرد: دو قطبی کردن آسیب جدی به فضای امنیتی کشور وارد می کند و فقیر جلوه دادن مردم کمک به نظام نیست و کشور نیازمند  همدلی است و امنیت کشور در درجه اول اهمیت قرار دارد.

دبیر کمیسیون‌ماده احزاب گفت: اختلاف سلیقه در جریان ها وجود دارد اما با تمام این وجود مجلسی متشکل از همه احزاب ها و گروه ها شکل گرفته و آرامش و امنیت سیاسی اقتصادی نتایج تعامل های مثبت است.


مربوط به:،،
فرستاده شده در اخبار | بدون نظر

ارسال نظر


Check Google Page Rank