سوء استفاده جبهه متحد اصولگرایی از «طرح وزارت خانواده» ائتلاف کاندیداهای مستقل

1387/02/05 - 14:26

پس از این که ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور در مرحله اول انتخابات «طرح وزارت خانواده» و «اتحادیه کشورهای وارث تمدن ایرانی» را با شعار طرح نو؛ ایران نو» مطرح کرد، جبهه متحداصولگرایان، در مرحله دوم انتخابات، طرح وزارت خانواده رابدون اطلاع ائتلاف مستقل مورد بهره برداری تبلیغاتی قرار داد!این دو طرح از ابتکارات حسین رمضانی خردمردی، دبیرکل ائتلاف کاندیداهای مستقل است که به عنوان محورهای این ائتلاف مطرح شده و در سال گذشته در تبلیغات انتخاباتی اعضای ائتلاف و سایت های خبری استفاده شده است؛ اما جبهه متحد اصولگرایان اکنون به همان نام به سوء استفاده غیرقانونی از این طرح پرداخته اند.


مربوط به:،،،،،،،
فرستاده شده در ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور،ائتلاف کاندیداهای مستقل مجلس هشتم،اخبار،انتخابات مجلس شورای اسلامی،انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی | بدون نظر

ارسال نظر


Check Google Page Rank