رقابت در شرایط سخت؛ اما ما هستیم!

1390/12/04 - 02:29

حسین رمضانی خردمردی*

رقابت در انتخابات کار آسانی نیست؛ اما رقابت در انتخابات مجلس شورای اسلامی  سخت است. سختی رقابت در این انتخابات به اهمیت مجلس شورای اسلامی و خیل متقاضیان به ورود بدان بازمی گردد؛ اما اینها هیچ کدام باعث سختی شرایط رقابت نمی شود. شرایط رقابت وقتی سخت می شود که ابزارها یا شرایط یک طرف رقابت در مقابل طرف دیگر متفاوت باشد.

رقابت در انتخابات مجلس شورای اسلامی نهم از مواردی است که می توان بدان شرایط سخت را به راحتی اطلاق کرد؛ تشکیل جبهه های سیاسی عریض و طویل از ماهها پیش، از یک سو و بسیج نیروها، منابع و امکانات از سوی دیگر، شرایط را برای افراد و گروه های رقیبی که از چنین امکاناتی برخوردار نبودند، سخت کرده است؛ اما این تفاوت گروه ها هم باعث سخت شدن شرایط نشده است؛ آن چه باعث سخت شدن شرایط شده است، شرایط و امکانات برگزاری این رقابت انتخاباتی است.

صریح و ساده بگویم:

رقابت در شرایطی که تا کمتر از ۲۴ ساعت قبل از آغاز رسمی تبلیغات، از تأیید یا عدم تأیید صلاحیت قطعی خود یا اعضای یک گروه یا ائتلاف خبر نداشتن، شرایط برابر نیست. صبح روز چهارشنبه در حالی اسامی قطعی داوطلبان نمایندگی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در روزنامه اطلاعات منتشر و نسخه ای از آن پس از «ابتیاع»  بر دیوار راهروی ورودی فرمانداری تهران نصب شد که عصر انفجار اطلاعات و دنیای مجازی اصلا معنا نداشت. آگاهی از اسامی اعضای تأیید صلاحیت شده، ریزش دو نفر از لیست سی نفره و جایگزینی داوطلبان ذخیره عضویت تا ظهر طول کشید و انجام تغییرات پیش بینی شده تا ساعت ۱۴ که نتیجه آن از دست دادن ۲۴ ساعت از زمان مجاز تبلیغاتی است؛ اما آیا این وضعیت برای همه گروه ها یکسان بود؟ آیا همه گروه ها منتظر اعلام رسمی و قانونی بوده و تا صبح روز سوم اسفند از وضعیت کاندیداهای عضو خود بی خبر بودند یا بر عکس، از روزها و حتی هفته ها پیش، از رانت اطلاعاتی بهره مند گشته و اوراق تبلیغاتی خود را برای انتشار ارسال کرده بودند؟

رقابت در انتخابات مجلس نهم، رقابت در شرایط  سخت است؛ اما در این شرایط سخت نیز، ما اعضای ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور، هستیم!

*دبیرکل ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور

 

 

 


مربوط به:،،،
فرستاده شده در يادداشت هفته | بدون نظر

ارسال نظر


Check Google Page Rank