برنامه محوری؛ الزام تبلیغات انتخاباتی

1396/02/22 - 10:05
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، داوطلبان حاضردر صحنه رقابت انتخابات ریاست جمهوری باید برای حل مسائل و مشکلات اصلی جامعه و کشور برنامه های منسجم و کارآمد داشته باشند و از شعارها و وعده های که عملیاتی نمی شود،‌ دوری کنند. از این رو برنامه محوری چشم انداز روشنی را پیش روی انتخاب کنندگان قرار می دهد.

 
به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، کمتر از هشت روز تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم زمان باقی است و فضای جامعه ایران رنگ و بوی انتخاباتی به خود گرفته است. در این میان، تبلیغات نامزدها به عنوان یکی از ویژگی ها و بایسته های فضای انتخاباتی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس، نامزدها برای معرفی برنامه ها و توانمندی های خود دست به تبلیغات می زنند.
حال این پرسش مطرح است که تبلیغات انتخاباتی برای معطوف شدن به نتیجه باید دارای چه شاخصه هایی باشد. با توجه به این که برنامه محوری نقش مهمی در تبلیغات انتخاباتی دارد، در این زمینه به ذکر چند نکته می پردازیم:
 
۱- تبلیغات بخش مهمی در عرصه انتخابات است چرا که انتخاب را برای رای دهندگان و انتخاب کنندگان تسهیل می کند. با این حال یکی از چالش های جدی فرایند تبلیغات، در زمینه شعارهای انتخاباتی رخ می نماید. از این رو است که نامزدهای انتخاباتی باید از پراکندن قول ها و وعده هایی که خارج از توانشان است، پرهیز کنند.
نامزدهای رقابت انتخابات ریاست جمهوری باید برای حل مسائل و مشکلات اصلی جامعه و کشور برنامه های منسجم و کارآمد داشته باشند و از شعارها و وعده های که عملیاتی نمی شود،‌ دوری کنند. چرا که جز ایجاد مطالبه جدید برآیندی نخواهد داشت.
 
۲- برنامه محور بودن نامزدهای انتخاباتی می تواند چشم انداز روشنی از ایده ها و رویکردها ارائه کند. به عبارتی دیگر برنامه محوری به نوعی نقشه راهی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور است.
حرکت برمدار برنامه و فرایندی دیدن امور به نوعی رویکردی در برابر نگرش موقتی و مقطعی است. سیر تحول توسعه در جوامع مختلف نیز نشان از آن دارد که امور را باید فرایندی و پروسه ای دید و نه پروژه محور.
 
۳- همچنین زمانی که نامزدهای انتخاباتی برنامه ارئه کنند، باید در آینده نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند و کارنامه آن ها را بهتر می توان بررسی کرد. در فضای تبلیغاتی که شعار جای واقعیت ها را بگیرد، در گزینشگری درست تاثیر خواهد داشت.
انتخاب کنندگان نیز زمانی بهتر می توانند دست به گزینش دقیق تری بزنند که شناخت بیشتری از برنامه های نامزدهای انتخاباتی داشته باشند. زمانی که در تبلیغات حاشیه ها جای متن را بگیرند، شناخت رای دهندگان از برنامه های اصلی کاهش می یابد.
 
۴- نکته مهم دیگری که باید مدنظر نامزدهای انتخاباتی و هوادران آن ها باشد، توجه به منافع ملی است. بنابر این شعارهای تبلیغاتی باید در راستای منافع ملی باشند و منافع و مصالح گروهی و حزبی ذیل منافع ملی قرار گیرد.
همچنین آنچه مشخص است اینکه در رقابت های انتخاباتی، هر چهره و جریان سیاسی سعی دارد با برجسته سازی خود، شعارها و برنامه هایش مورد اقبال بیشتر رای دهندگان قرار گیرد و رقیبان را به حاشیه براند. با این حال رعایت قواعد بازی، احترام متقابل و حرکت در چارچوب قانون، شرع و اخلاق، بایسته ای غیر قابل چشم پوشی است.
 
۵- تبلیغات و فضای شعارزده، نگرشی جزیره گون را بر می سازد که در آن، دیدگاه جامع و همه جانبه کمتر دیده می شود. در چنین فضایی به دست آوردن آرای بیشتر جای بررسی ها و برنامه کارشناسانه را می گیرد. این مساله آفت و آسیبی است که در تبلیغات انتخاباتی باید مورد توجه قرار بگیرد.
یکی دیگر از آفت های شعارگرایی در انتخابات طرح مباحثی کلی است. همچنین شعار گرایی موجب تحریف می شود به این معنا که نقل قول یا جمله هایی از رقیبان انتخاباتی به طور ناقص و دلبخواه مورد بهره برداری یا به عبارت دقیقتر سوءاستفاده قرار گیرد.
از این رو به نظر می رسد حرکت در مسیر برنامه محوری، الگوی مناسبی برای تبلیغات انتخاباتی و ارائه راهی مشخص توسط نامزدهای انتخاباتی است.

مربوط به:،،
فرستاده شده در اخبار،انتخابات شوراها،شوراهای پنجم | بدون نظر

ارسال نظر


Check Google Page Rank