انتخابات شوراها

1400/01/31 - 09:53

مهدی پورکمالی

تشکیل شوراهای اسلامی شهرو روستا را می توان گفت یکی از برنامه های اصلی انقلاب اسلامی بوده است که در دوران مبارزات پیش از انقلاب هم حضرت امام خمینی (ره) آن را عنوان کرده بود، شورای شهر و روستا پارلمان محلی در سطح شهر و روستا میباشد که اعضای آن توسط مردم برگزیده می شوند.

انتخابات شوراها به قدری مهم می‌باشد که حتی رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات خود این انتخابات را گامی به سوی تحقق کامل قانون اساسی دانستند، وورهبر معظم انقلاب اهدافی را که در قانون اساسی برای تشکیل شورای ها معین شده است را اهدافی خدایی،انقلابی و اهدافی که در جهت تحکیم پایه‌های انقلاب اسلامی و استحکام قدرت انقلاب و حکومت انقلابی در کشور می‌باشد و اهمیت شوراها آن جا در کلام معظم له نمایان می شود که شوراها را نقطه مقابل نظام های ارتجاعی و استبدادی می‌بینند.

و همچنین ایشان  خدمت به مردم را از هر عبادتی بالاتر می دانند و امیدوار هستند که اعضای شوراهای اسلامی شهر وروستا بتوانند وظایفی را که قانون برای آنها ترسیم نموده است به نحو احسن و کامل در راستا خدمت به مردم ، به انجام برسانند و  شوراها را نماد مشارکت مردمی  میدانند و شوراها طبق قانون اساسی مدیریت شهر و روستاها را بر عهده دارند و نمادی دیگر از اداره‌ی کشور به دست مردم را در برابر چشم همگان می باشد. و توفیق و موفقیت شوراهای اسلامی شهروروستا باعث دستیابی به سرمایه ای ارزشمند به نام اعتماد عمومی می شود .

 انتخابات شوراها را از این جهت مهم می دانند که کار روزمره‌ی مردم و زندگی شهر و روستایی مردم، متوقف به این انتخابات است،از بیانات گهربار رهبر معظم انقلاب درمورد اهمیت انتخابات شوراها به این مولفه ها را می شود پی برد.

۱٫انتخابات شوراها گامی بسوی تحقق کامل قانون اساسی است

۲٫ شوراها باعث تحکیم پایه های انقلاب در کشور می‌باشند

۳٫شوراها مقابل نظام های ارتجاعی و استبدادی قرار می‌گیرند

۴٫وظیفه مهم شوراها حل مشکلات مردم می‌باشد که از هر عبادتی بالاتر است.

۵٫ شوراها باعث افزایش اعتماد عمومی می‌شوند.

۶٫ انتخابات شوراها جهت حل مسائل جاری زندگی شهر و روستایی می‌باشد.این مولفه ها می‌توانند هم برای مردم  در اهمیت انتخابات شوراها چراغ راه باشد و هم باعث می‌شود  افرادی که قصد کاندید شدن در انتخابات شوراها را دارند به اهمیت شوراها و وظیفه که قرار است آن را بر عهده بگیرند پی ببرند.

منبع: خبرگزاری حوزه


مربوط به:،،،
فرستاده شده در انتخابات شوراها،شوراهای ششم،یادداشت | بدون نظر

ارسال نظر


Check Google Page Rank