اعلام موجودیت ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور

1386/12/05 - 14:20

عصر ایران: «ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور» اعلام موجودیت کرد.

دبیرکل ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور همزمان با روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین توسی، طی نامه ای به وزارت کشوو فرمانداری تهران موجودیت این ائتلاف را متشکل از کاندیداهای مستقل و تأیید صلاحیت شده از سراسر ایران اعلام کرد.

حسین رمضانی خردمردی در این نامه تشکیل این ائتلاف را در راستای اهداف نظام اسلامی، مبنی بر تشکیل مجلسی قوی، همسو با آرمان های راستین انقلاب اسلامی و در امتداد افق چشم انداز بیست ساله (۱۴۰۴) ایران و به منظور پرهیز از پراکندگی کاندیداهای مستقل و تلاش برای انسجام و همسویی فعالیت های انتخاباتی آنان، بیان کرده است .

در این نامه محورهای ائتلاف ، اولویت به منافع ملی، به دور از منافع غیرقانونی شخصی، جناحی گروهی و توقعات غیرقابل توجیه منطقه ای، اولویت به همگرایی نوین منطقه ای با محوریت فرهنگ و تمدن ایرانی، در قالب طرح اتحادیه کشورهای وارث تمدن ایرانی  در سیاست خارجی، اولویت به مسائل اقتصادی و اجتماعی داخلی و تلاش برای بهبود وضعیت معیشت ایرانیان، با محور قرار دادن نهاد خانواده و تلاش برای انسجام نخبگان سیاسی جوان در قالب تشکلی مرکب از جوانان خلاق در کنار سیاستمداران شایسته باسابقه شمرده شده است.

به گفته رمضانی خردمردی، عدم تعلق حزبی، تأیید صلاحیت شورای نگهبان و پذیرش محورهای ائتلاف جزء شرایط عضویت در این ائتلاف است و تاکنون بیش از ۶۰ درخواست کامل و حدود ۸۵ درخواست ناقص به دبیرخانه این ائتلاف رسیده است که به مرور در حال تکمیل شدن است.
 
سایت http://www.eatelaf.ir ارگان رسانه ای این ائتلاف است.

مربوط به:،،،،،
فرستاده شده در ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور،ائتلاف کاندیداهای مستقل مجلس هشتم،اخبار،انتخابات مجلس شورای اسلامی،انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی | بدون نظر

ارسال نظر


Check Google Page Rank