- ائتلاف کاندیداهای مستقل سراسر کشور - http://eatelaf.ir -

اسحاق جهانگیری برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرد

[1]  معاون اول دولت تدبیر و امید در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، با حضور در ستاد انتخابات کشور برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.