اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس (تاکنون)

1394/11/02 - 23:56

اسامی افراد تایید صلاحیت شده در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس اعلام شد.

لینک معرفی کاندیداهای مستقل یا درخواست عضویت در ائتلاف کاندیداهای مستقل از حوزه های انتخابیه سراسر کشور،

ردیف    نام     نام خانوادگی

۱.        فرشاد    ابراهیم‌پور نورآبادی
۲.        حسین    ابراهیمی
۳.        رحمت    ابراهیمی
۴.        سجاد    ابراهیمی
۵.        سیدابوالفضل    ابوالفضلی
۶.        سیدمحمود    ابوالمعالی حسینی
۷.        سیدمحمدحسن    ابوترابی‌فرد
۸.        علیرضا    احسانی‌نیا
۹.        نبی‌الله    احمدلو
۱۰.        حامی    احمدی
۱۱.        شاهین    احمدی
۱۲.        محسن    احمدی
۱۳.        علیرضا    احمدی (پدر:خدایار)
۱۴.        حمیدرضا    احمدی هرندی
۱۵.        اسدالله    احمدی‌خواه
۱۶.        نادر    احمدین
۱۷.        حسن    اختری
۱۸.        مسعود    اخوان‌فرد
۱۹.        حمیدرضا    اخوت
۲۰.        شهاب‌الدین    ادیب‌زارچی
۲۱.        عبدالمجید    ارجمندی
۲۲.        محمدهادی    اردبیلی
۲۳.        محمدیار    ارشدی
۲۴.        رسول    اژئیان
۲۵.        مجید    اسدی
۲۶.        عبدالرضا    اسدی قنبری
۲۷.        رضا    اسعدی کس‌نزان
۲۸.        صالح    اسکندری
۲۹.        غلامرضا    اسکندری
۳۰.        منصور    اسکندری رازلیقی
۳۱.        سیامک     اسلامی
۳۲.        محسن    اسلامی قرائتی
۳۳.        سیدجمال    اسماعیل‌زاده کنف
۳۴.        طیبه سادات    اسماعیلی
۳۵.        محمدمهدی    اسماعیلی
۳۶.        اسحق    اسمعیلی
۳۷.        امیرحسین    اسمعیلی
۳۸.        فرزاد    اسمعیلی
۳۹.        معصومه    اسمعیلی
۴۰.        حمیدرضا    اشرفی
۴۱.        سهراب    اشرفی
۴۲.        مجید    اصغرزاده
۴۳.        علیرضا    اصغری اصل شهریور
۴۴.        فیروز    اصلانی
۴۵.        هانیه‌سادات    اعزاز
۴۶.        زهرا    اعیان‌منش‌شاد
۴۷.        حسین    افتخاری
۴۸.        لاله    افتخاری
۴۹.        سیدعلی‌اصغر    افجه
۵۰.        محمد    افرشته
۵۱.        غلامرضا    افسری دودران
۵۲.        غلامرضا    افشار
۵۳.        فاطمه‌سادات    افصح‌حسینی
۵۴.        حسن    اکبری
۵۵.        علیرضا    اکبری
۵۶.        محمدرحیم    اکبری
۵۷.        اکبر    اکبری آلاشتی
۵۸.        حسین    اکبری درگاهی
۵۹.        حسین    امامی
۶۰.        مجتبی    امانی همدانی
۶۱.        آزاد    امیدوار
۶۲.        رضا    امیدی‌فرد
۶۳.        حمید    امیرحسینی
۶۴.        عباس    امیری‌پور
۶۵.        عبداله    امیری‌دوگاهه
۶۶.        زینب‌مینا    امیری‌مقدم
۶۷.        رضا    امین‌لو
۶۸.        نصرالدین    امین‌ورزلی
۶۹.        پروین    امینی
۷۰.        احمد    انجم‌شعاع
۷۱.        سکینه    انصاری
۷۲.        مصطفی    انصاری
۷۳.        یاور    انصاری
۷۴.        ابراهیم    انصاریان
۷۵.        امید    اوجاقی
۷۶.        فریده    اولادقباد
۷۷.        ابراهیم    ایران‌نژاد‌علمداری
۷۸.        محمدعلی    ایزدی
۷۹.        نرگس    ایزدی
۸۰.        محمدرضا    ایمانی
۸۱.        فاطمه    آباد
۸۲.        فرزانه    آبادطلب
۸۳.        غلامرضا    آجرلو
۸۴.        نازیلا    آفندیده
۸۵.        فرهاد    آقابیک
۸۶.        محمدنبی    آقاتقی
۸۷.        عبدالحمید    آقارحیمی شهر بابکی
۸۸.        مرتضی    آقاطهرانی
۸۹.        ابراهیم    آقامحمدی
۹۰.        محمد    آقامیرزایی
۹۱.        یحیی    آل‌اسحق
۹۲.        فاطمه    آلیا
۹۳.        علیرضا    آهنگری
۹۴.        محمدابراهیم    آیینه‌وند
۹۵.        ثریا    بابایی
۹۶.        حسن    بابایی
۹۷.        محمدرضا    بادامچی
۹۸.        اسداله    بادامچیان
۹۹.        یداله    باذلی
۱۰۰.        محمدحسین    بازش
۱۰۱.        مهدی    باسمچی
۱۰۲.        مجید    باشعور سردرودیان
۱۰۳.        امید    باقرزاده نمازی
۱۰۴.        سعید    باقری
۱۰۵.        محمدتقی    باقریان جمنانی
۱۰۶.        گل محمد    بامری
۱۰۷.        رضا    بحری
۱۰۸.        سیدرحیم    بحرینی
۱۰۹.        عباس    بحیرائی
۱۱۰.        علی    بختی آرانی
۱۱۱.        امیر    بختیاری
۱۱۲.        حمید    بختیاری
۱۱۳.        محمدعلی    بخشی‌زاده مقدم
۱۱۴.        مهرداد    بذرپاش
۱۱۵.        بیژن    برخورداری
۱۱۶.        احمدرضا    برقبانی
۱۱۷.        بیتا    برنا
۱۱۸.        رضا    برنگی
۱۱۹.        ولی اله    بزرگمهر
۱۲۰.        خلیل    بسطامی
۱۲۱.        علیرضا    بهرام نژاد
۱۲۲.        عطا    بهرامی
۱۲۳.        قاسم    بهرامی زاده نظر آبادی
۱۲۴.        محمد    بهروزی
۱۲۵.        منوچهر    بهمنی
۱۲۶.        پرویز    بهمئی
۱۲۷.        رفعت    بیات
۱۲۸.        مریم    بیاتی
۱۲۹.        حسن    بیادی
۱۳۰.        رجب    بیت‌اللهی
۱۳۱.        مهدی    بیکی
۱۳۲.        علی اصغر    بیگدلی
۱۳۳.        مسعود    بیگلوئی
۱۳۴.        معصومه    پاپی نژاد
۱۳۵.        زینت    پارساخو
۱۳۶.        محمدحسین    پاشنه طلا
۱۳۷.        رضا    پرتوی زاده بنام
۱۳۸.        داود    پرچمی
۱۳۹.        نیک زاد    پرسته
۱۴۰.        افشین    پروین پور
۱۴۱.        قادر    پریز
۱۴۲.        رجب    پناهی
۱۴۳.        مهدی    پناهی
۱۴۴.        عباسعلی    پورعلیزاده
۱۴۵.        سیدمحمد    پیمان
۱۴۶.        سیدمحمود    تاج‌زاده قهی
۱۴۷.        ایمان    تباری
۱۴۸.        کاظم    تبرائی
۱۴۹.        عبدالرضا    ترابی
۱۵۰.        بهجت    ترابی‌ پریدری
۱۵۱.        مهدی    ترحمی
۱۵۲.        محمدمهدی    تسخیری
۱۵۳.        قدیر    تعاونی
۱۵۴.        مرتضی    تفرشی
۱۵۵.        سعید    تقی‌آبادی
۱۵۶.        عباس    تقی‌پور
۱۵۷.        محمد    توانا
۱۵۸.        مجتبی    توتونچی
۱۵۹.        رضا    توکلی
۱۶۰.        والح    توکلی
۱۶۱.        احمد    توکلی
۱۶۲.        یعقوب    توکلی‌واسکس
۱۶۳.        محمد    ثابت اقلیدی
۱۶۴.        نبی    ثروت ثمرین
۱۶۵.        اسمعیل    ثمنی
۱۶۶.        ابراهیم    ثنائی
۱۶۷.        رباب    جدیری‌ناصری
۱۶۸.        فرشته    جراحی
۱۶۹.        محمد    جعفرازده
۱۷۰.        مرتضی    جعفرخانی
۱۷۱.        جعفر    جعفری
۱۷۲.        صفیه    جعفری
۱۷۳.        کریم    جعفری
۱۷۴.        مهدی    جعفری
۱۷۵.        میرحیدر    جعفری حصارلو
۱۷۶.        خداداداد    جعفری راد
۱۷۷.        سحر    جعفری مقدم‌جرتوده
۱۷۸.        حسن    جعفریان
۱۷۹.        سکینه    جعفری‌فرد
۱۸۰.        کاظم    جلالی
۱۸۱.        عبدالحسین    جلالی اقچای
۱۸۲.        احمد    جلالی علی‌آبادی
۱۸۳.        سهیلا    جلودارزاده
۱۸۴.        محمدعلی    جم
۱۸۵.        رسول    جماعتی
۱۸۶.        علیرضا    جمالی
۱۸۷.        امید    جمالیان
۱۸۸.        محمدحسین    جمالی‌آشتیانی
۱۸۹.        اصغر    جمالی‌فرد
۱۹۰.        محمود    جمشیدوند
۱۹۱.        عباس    جندقی
۱۹۲.        بتول    جوانشیر
۱۹۳.        مهرداد    جوانمردی
۱۹۴.        کبری    جوانی
۱۹۵.        بابک    جورابچی
۱۹۶.        بهزاد    جورابچی
۱۹۷.        اشرف    جوشن
۱۹۸.        سیدمهدی    جولایی
۱۹۹.        رضا    جهانگیری‌فر
۲۰۰.        فرشته    چیت‌ساز
۲۰۱.        فریده    چیت‌ساز
۲۰۲.        مرتضی    چیت‌سازیان
۲۰۳.        مسعود    چینی‌گرزاده
۲۰۴.        محسن    حاج‌محمدی
۲۰۵.        محمد    حاجی‌ابراهیم طهرانی
۲۰۶.        عبدالله    حاجیانی
۲۰۷.        مسعود    حاجی‌آخوندزاده
۲۰۸.        علی    حاجی‌آقازاده وحیدی
۲۰۹.        علی    حاجی‌حسینعلی
۲۱۰.        شهرزاد    حاجی‌قربانعلی
۲۱۱.        مقداد    حاجی‌محمدعلی‌جهرمی
۲۱۲.        محمد    حامدی
۲۱۳.        مظاهر    حامی‌کارگر
۲۱۴.        عبدالرحیم    حبیب‌اللهی
۲۱۵.        محمد    حبیبی
۲۱۶.        محمدنبی    حبیبی
۲۱۷.        غلامعلی    حدادعادل
۲۱۸.        روح‌الله    حدادی
۲۱۹.        سیف‌الله    حدادی
۲۲۰.        محمود    حدادی
۲۲۱.        طیبه    حسن زاده مقدم‌شیرانی
۲۲۲.        نرگس    حسنی
۲۲۳.        منصوره    حسنی طاهری
۲۲۴.        منوچهر    حسنی گرپی
۲۲۵.        مهدی    حسین‌پور مطلق
۲۲۶.        حسین    حسین‌زاده
۲۲۷.        سیدمحمد    حسینی
۲۲۸.        سیدشجاع    حسینی
۲۲۹.        سیدمرتضی (مرصادق)    حسینی
۲۳۰.        سیدمرتضی(میرمحمد)    حسینی
۲۳۱.        محرم    حسینی
۲۳۲.        سیدرسول    حسینی ترکی
۲۳۳.        سیدمهدی    حسینی کاریزعمر
۲۳۴.        معصومه‌السادات    حسینی‌کلهرودی
۲۳۵.        سیدحسین    حسینی‌نژاد
۲۳۶.        سیدعلی    حق‌شناس کمیاب
۲۳۷.        کریم    حمدی
۲۳۸.        حسن    حمیدزاده
۲۳۹.        مهران    حنیفی
۲۴۰.        راشد    حوادی سلطان‌آبادی
۲۴۱.        عوض    حیدرپورشهررضایی
۲۴۲.        حسین    حیدرزاده‌بنام
۲۴۳.        فاطمه    حیدری‌نفت‌چالی
۲۴۴.        سید مرتضی    خاتمی
۲۴۵.        احسان    خاتونی داریان
۲۴۶.        حسین    خان احمدی
۲۴۷.        علیرضا    خانی‌زاده ساران
۲۴۸.        علیرضا    خجسته پور
۲۴۹.        ابوالحسن    خدادادپور باریکی
۲۵۰.        محمود    خدایی
۲۵۱.        غلامحسین    خرم شاهگل
۲۵۲.        حمید    خرمائی
۲۵۳.        مصطفی    خزائی کوهپر
۲۵۴.        حسین    خزلی
۲۵۵.        محسن    خسروآبادی
۲۵۶.        داود    خضرائی وژده صادقی
۲۵۷.        مینا    خطیبی
۲۵۸.        مرضیه    خلخالی
۲۵۹.        دولت    خلیل وند
۲۶۰.        صادق    خلیلیان
۲۶۱.        حبیب اله    خواصی
۲۶۲.        محمد    خوش چهره جمالی
۲۶۳.        محمدتقی    خوش خواهش
۲۶۴.        حسن    خوشوقت
۲۶۵.        اسماعیل    خیرآبادی
۲۶۶.        عبدالرضا    دانشی
۲۶۷.        محمدهادی    داودی
۲۶۸.        محسن    داورزنی
۲۶۹.        مریم    دائی همدانی
۲۷۰.        وحید    درخش احمدی
۲۷۱.        علی    دشتی
۲۷۲.        محمدرضا    دشتی اردکانی
۲۷۳.        امیرهوشنگ    دقایقی
۲۷۴.        یداله    دقیقی
۲۷۵.        علی اکبر    دلگرم
۲۷۶.        محمدعلی    دوستاری
۲۷۷.        عیسی    دوست‌خواه
۲۷۸.        علیرضا    دولت یار دهخوارقانی
۲۷۹.        محمدرضا    دولتی
۲۸۰.        محمود    دهقانی‌محمودآبادی
۲۸۱.        آذر    دینار
۲۸۲.        وجیهه    دیوسالار
۲۸۳.        فاطمه    ذالقدر
۲۸۴.        فاطمه    ذوالفقاری
۲۸۵.        علیرضا    رانیاع
۲۸۶.        جواد    ربانی
۲۸۷.        محمدعلی    رجائی نیا
۲۸۸.        مجتبی    رحمان‌ دوست
۲۸۹.        عبدالعلی    رحمانیان
۲۹۰.        عبدالحمید    رحمت‌زاده
۲۹۱.        ناصر    رحیم زاده جهانداری
۲۹۲.        علی اشرف    رحیمی
۲۹۳.        علیرضا(صفر)    رحیمی
۲۹۴.        محسن    رحیمی
۲۹۵.        محمدعلی    رحیمی
۲۹۶.        مهدی    رسول پناه
۲۹۷.        نبی الله    رشنو
۲۹۸.        محمدحسین    رشیدی احمدآبادی
۲۹۹.        سیدمحمدصادق    رشیدی فرد
۳۰۰.        مهدی    رضا
۳۰۱.        غلامرضا    رضائی
۳۰۲.        یحیی    رضائی
۳۰۳.        حمیدرضا    رضائی پناه
۳۰۴.        پریسا    رضائی پور
۳۰۵.        سیدعلی    رضوی ابراهیمی
۳۰۶.        حسین    رضی
۳۰۷.        محسن    رفیعی
۳۰۸.        اکرم    رفیعی نیسیانی
۳۰۹.        محمدرضا    رمزگویان
۳۱۰.        لیلا    رمضانی
۳۱۱.        حسین    رمضانی خردمردی
۳۱۲.        کبری    رمضانی رباط ترکی
۳۱۳.        بیژن    رنجبر
۳۱۴.        علی اکبر    رنجبران
۳۱۵.        محمدرضا    رنجبرفلاح
۳۱۶.        محمد    روح بخش حسن نژاد
۳۱۷.        امیرالدین    روح نواز سرقین
۳۱۸.        سعید    روحانی
۳۱۹.        محمدرضا    روحانی
۳۲۰.        علی    روزبهانی
۳۲۱.        احمد    روشنفکر راد
۳۲۲.        حمید    رهبر
۳۲۳.        فاطمه    رهبر
۳۲۴.        سیدعلی    ریاض
۳۲۵.        عصمت    ریحانی
۳۲۶.        قاسم    ریوندی
۳۲۷.        داود    زارع
۳۲۸.        سمانه    زارع مجتهدی
۳۲۹.        محمدحسین    زارعی
۳۳۰.        علیرضا    زاکانی
۳۳۱.        حمید    زاهدی
۳۳۲.        سیدیعقوب    زراعت کیش
۳۳۳.        محمدامین    زکی زاده
۳۳۴.        امیدعلی    زمانی
۳۳۵.        حسن    زمانی
۳۳۶.        رویا    زمانی
۳۳۷.        مریم    زمانی اصل
۳۳۸.        مریم    زند
۳۳۹.        غلامحسن    ساجدی ابکنار
۳۴۰.        رضا    ساریخانی
۳۴۱.        بشیر    سازگار
۳۴۲.        امیرحسین    ساعد
۳۴۳.        اعظم    سالارپور
۳۴۴.        محمد    سالک نادری
۳۴۵.        محمدحسین    سامی
۳۴۶.        علیرضا    ساوچی
۳۴۷.        حسن    سبحانی
۳۴۸.        احمد    سبزعلی
۳۴۹.        سیدکمال    سجادی
۳۵۰.        سیدحیدر    سجادی
۳۵۱.        ابراهیم    سحرخیز تشریق
۳۵۲.        علیرضا    سخائی
۳۵۳.        احمد    سرخوش
۳۵۴.        محمدعلی    سرشار تهرانی
۳۵۵.        حمید    سروش
۳۵۶.        سعید    سروش زاده
۳۵۷.        علیرضا    سعیدآبادی
۳۵۸.        زهره    سعیدی
۳۵۹.        محمدرضا    سعیدی
۳۶۰.        محمد    سقائی
۳۶۱.        محمد    سلطانی
۳۶۲.        پروین    سلیحی
۳۶۳.        زینب‌السادات    سلیم بیاتی
۳۶۴.        محمد    سلیمانی
۳۶۵.        داود    سلیمانی زاده
۳۶۶.        مجید    سلیمانی نجف آبادی
۳۶۷.        سیدسعید    سمائی
۳۶۸.        فاطمه    سمواتی
۳۶۹.        عصمت    سوادی
۳۷۰.        زهرا    سویزی
۳۷۱.        جلال    سهرابی
۳۷۲.        حبیب    سهرابی پارسا
۳۷۳.        زهرا سادات    سهروردی
۳۷۴.        سیدمحسن    سیارپور
۳۷۵.        طیبه    سیاوشی شاه عنایتی
۳۷۶.        سیدعلی    سیدپورآذر
۳۷۷.        سیدعطااله    سیدقاسمی
۳۷۸.        محمدرضا    سیدمحسن فلاح
۳۷۹.        احمد    سیدمحمدعلی رودکی
۳۸۰.        حمیدرضا    سیفی
۳۸۱.        احمد    سینایی پورفرد
۳۸۲.        ماندانا    شاه اویسی
۳۸۳.        نسرین    شاه محمدیان
۳۸۴.        عشرت    شایق
۳۸۵.        فخری    شب خیز
۳۸۶.        نزهت    شبان آزاد
۳۸۷.        محمدحسین    شبانی کوزه کنان
۳۸۸.        حیدر    شریعت‌زاده
۳۸۹.        وحید    شریعتمداری
۳۹۰.        محسن    شریف‌زاده جشوقانی
۳۹۱.        حسین    شریفی جزه
۳۹۲.        نسرین    شعبان زاده
۳۹۳.        عبدالرضا    شفایی
۳۹۴.        علی    شفائی هریس
۳۹۵.        جاوید    شکاری ارزنق
۳۹۶.        سیدحمیدرضا    شکراللهی
۳۹۷.        الهام    شگفته
۳۹۸.        پژمان    شمس
۳۹۹.        شقایق    شمس
۴۰۰.        فریدون    شمس
۴۰۱.        محمدرضا    شمس
۴۰۲.        عیسی    شهامت
۴۰۳.        محمدکریم    شهرزاد
۴۰۴.        صراف    شهریاری
۴۰۵.        مهدی    شیخ
۴۰۶.        حسین    شیخ الاسلام
۴۰۷.        مسلم    شیخ علیا لواسانی
۴۰۸.        کیومرث    شیخی
۴۰۹.        حسین    شیخی ساری
۴۱۰.        فاطمه    شیرزادسلوشی
۴۱۱.        بهارک    شیرزادکبریا
۴۱۲.        معصومه    شیرزادی
۴۱۳.        محسن    شیرمحمدی زفره
۴۱۴.        کیوان    شیروئی
۴۱۵.        محمود    صابرهمیشگی
۴۱۶.        سمانه    صادق بیگی
۴۱۷.        محمد    صادق‌پور
۴۱۸.        احمد(براتعلی)    صادقی
۴۱۹.        حسن    صادقی
۴۲۰.        محمد    صادقی
۴۲۱.        حمید    صادقی شیویاری
۴۲۲.        حامد    صادقی ولوجردی
۴۲۳.        حسن    صالح
۴۲۴.        بهمن    صالحی جاوید
۴۲۵.        مرضیه    صالحی وزیری
۴۲۶.        نورمحمد    صبری
۴۲۷.        عباس    صدیقی دری جانی
۴۲۸.        طیبه    صفایی
۴۲۹.        عبدالحسین    صفائیان
۴۳۰.        آزاده    صفربگلو
۴۳۱.        سجاد    صفرپورطاهر
۴۳۲.        غلامعلی    صفرعرب
۴۳۳.        فرمان    صفری
۴۳۴.        محمد    صفری
۴۳۵.        محمدرضا    صناعی
۴۳۶.        محمد    طالبی
۴۳۷.        سعید    طالبی نیا
۴۳۸.        علی    طاهری
۴۳۹.        علیرضا(احسان‌الله)    طاهری
۴۴۰.        مجتبی    طاهری
۴۴۱.        محمد    طاهری
۴۴۲.        محمدرضا    طاهری کته سری
۴۴۳.        سیدعبداله    طباطبائی
۴۴۴.        سیدمحمد    طباطبائی
۴۴۵.        سیدمحمد    طباطبائی نژاد
۴۴۶.        سیدمحمدرضا    طباطبائی نسب
۴۴۷.        زهره    طبیب‌زاده نوری
۴۴۸.        قادر    طراوت پور
۴۴۹.        محمدحسن    طریقت منفرد
۴۵۰.        حسین    طلا
۴۵۱.        ابوذر    طوقانی
۴۵۲.        علی اصغر    طیبی رهنی
۴۵۳.        ابوالفضل    ظهره وند
۴۵۴.        مهرداد    ظهیری ابیانه
۴۵۵.        محمد    عابدپور
۴۵۶.        عین‌اله    عابدی
۴۵۷.        رقیه    عابدینی
۴۵۸.        کیخسرو    عابدینی
۴۵۹.        محسن    عابدینی‌پور
۴۶۰.        محمدرضا    عارف
۴۶۱.        محمدرضا    عامری برکی
۴۶۲.        محمد    عباسی
۴۶۳.        محمد    عباسی ارومیه
۴۶۴.        خدایار    عبداللهی
۴۶۵.        محمدطاها    عبدخدایی
۴۶۶.        فردین    عبدلی
۴۶۷.        سیدحبیب    عجایبی
۴۶۸.        فاطمه    عزیزآبادی فراهانی
۴۶۹.        ابراهیم    عزیزی
۴۷۰.        نصر    عزیزی
۴۷۱.        وهاب    عزیزی
۴۷۲.        سعید    عزیزی احمدی
۴۷۳.        محمود    عزیزی سلدوز
۴۷۴.        مجتبی    عسکرزاده
۴۷۵.        جعفر    عسکری کچوسنگ
۴۷۶.        کامران    عشایری
۴۷۷.        زینب    علامی
۴۷۸.        محمدرضا    علائی
۴۷۹.        امیر    علائی فلاحتی
۴۸۰.        مهدی    علی احیائی
۴۸۱.        حمید    علی اکبری
۴۸۲.        محسن    علی جانی زمانی
۴۸۳.        رسول    علی زاده ساروکلائی
۴۸۴.        محمدطاهر    علی عسگری
۴۸۵.        مصطفی    علی محمدی پیرسرائی
۴۸۶.        حبیب اله    علی مددی
۴۸۷.        عبداله    علی مردانی
۴۸۸.        علیرضا    علیرضائی
۴۸۹.        محمدرضا    علیزاده ثابت
۴۹۰.        محمدباقر    علیئی
۴۹۱.        نرگس    عموقلی میرآخوری
۴۹۲.        مهدی    عیسی پور زنگنه
۴۹۳.        فاطمه    عیوضی
۴۹۴.        سیدمحمد    غرضی
۴۹۵.        معصومه    غروری اصفهانی
۴۹۶.        سیدسعید    غفوری سبزواری
۴۹۷.        حسن    غفوری فرد
۴۹۸.        شهلا    غلامی
۴۹۹.        علی اصغر    غلامی نوده
۵۰۰.        محمدرضا    فاتحی
۵۰۱.        امیرعباس    فارسی نژاد
۵۰۲.        حسین    فارسیان
۵۰۳.        محمود    فاضلی
۵۰۴.        سیدحسین    فاطمیه دهوئی
۵۰۵.        حسین    فاکر خراسانی
۵۰۶.        اردشیر    فائضی سرخابی
۵۰۷.        لمیعه    فتاحی راد
۵۰۸.        امید    فتاحی مشتقین
۵۰۹.        محسن    فتاحیان
۵۱۰.        علی    فتحی
۵۱۱.        محمدجواد    فتحی
۵۱۲.        مریم    فتحی فر
۵۱۳.        جعفر    فتوت
۵۱۴.        میریحیی    فخری
۵۱۵.        ناصر    فرزان فر
۵۱۶.        حمید    فرمانی باروق
۵۱۷.        لطف الله    فروزنده دهکردی
۵۱۸.        جواد    فرهادنیا
۵۱۹.        عزیز    فرهادی
۵۲۰.        فرشاد    فرهادی
۵۲۱.        علی    فلاحیان
۵۲۲.        قاسمعلی    فلاحیان
۵۲۳.        محمدعلی    فوادیان
۵۲۴.        یحیی    فوزی
۵۲۵.        قربان    فولادی
۵۲۶.        محمدحسن    قادری
۵۲۷.        سیدمجتبی    قاسم پور
۵۲۸.        علی    قاسمی
۵۲۹.        محمود    قاسمیان
۵۳۰.        محمد    قائمی
۵۳۱.        سیدحسن    قائمی نتری
۵۳۲.        امیر    قدرت نما شبستری
۵۳۳.        حمید    قدیانی
۵۳۴.        سیدرضا    قدیری
۵۳۵.        ابوالفضل    قراخانی
۵۳۶.        داود    قربان زاده
۵۳۷.        سیدعلی    قریشی
۵۳۸.        سیدمجید    قریشی
۵۳۹.        مهدی    قلیچ خان
۵۴۰.        ابراهیم    کارخانه
۵۴۱.        پرویز    کاظمی
۵۴۲.        ویدا    کاظمی
۵۴۳.        علی اکبر    کائدخورده
۵۴۴.        اسدالله    کبریایی
۵۴۵.        زهرا    کتابی
۵۴۶.        رضا    کرامتی
۵۴۷.        وحید    کربلایی آقاملکی
۵۴۸.        کیانوش    کردی
۵۴۹.        ابوالفضل    کرمی
۵۵۰.        حسن    کرمی
۵۵۱.        حسین    کرمی
۵۵۲.        حسین    کرمی
۵۵۳.        بهمن    کرمی میرعزیزی
۵۵۴.        احسان    کریم پور
۵۵۵.        مسعود    کریم پورنطنزی
۵۵۶.        جواد    کریم زادگان
۵۵۷.        مجید    کریملو
۵۵۸.        غلامرضا    کریمی
۵۵۹.        حمیدرضا    کشاورزیان
۵۶۰.        محسن    کشوری
۵۶۱.        محمدرضا    کشوری
۵۶۲.        محسن    کلانتری سپهر
۵۶۳.        مصطفی    کواکبیان
۵۶۴.        اسماعیل    کوثری
۵۶۵.        رضا    کوثری
۵۶۶.        مهدی    کوچک‌زاده
۵۶۷.        محمدلطیف    کوچکیان زلیوا
۵۶۸.        سعید    کوزه گران بجستانی
۵۶۹.        محمد    کهندل
۵۷۰.        سیدحسین    کیا
۵۷۱.        اسماعیل    کیان ارثی
۵۷۲.        هانیه    کیانا
۵۷۳.        غلامعباس    کیانی
۵۷۴.        محمد    کیانی
۵۷۵.        محمدباقر    کیانی
۵۷۶.        امیر    کیوانی‌زاده
۵۷۷.        محمد    گرامی
۵۷۸.        اصغر    گرانمایه پور
۵۷۹.        میثم    گل کار
۵۸۰.        محسن    گلپایگانی
۵۸۱.        مروارید    گلزارفر
۵۸۲.        جعفر    گلشن روغنی
۵۸۳.        عبدالرضا    گودرزی
۵۸۴.        علی    گودرزی
۵۸۵.        محمدجواد    گودینی
۵۸۶.        طاهره    لامعی
۵۸۷.        شهرام    لرستانی
۵۸۸.        محمدعلی    لطفی
۵۸۹.        حسین    لوهوره
۵۹۰.        محمدرضا    الماسیان
۵۹۱.        احمد    مالکی
۵۹۲.        مرتضی    مجیدی راد
۵۹۳.        محمدمسعود    محبی
۵۹۴.        اباذر    محبی نوگورانی
۵۹۵.        علیرضا    محجوب
۵۹۶.        مهدی    محجوبی
۵۹۷.        صالح    محقق حضرتی
۵۹۸.        قاسم    محمدامینی
۵۹۹.        منیژه    محمدزکی
۶۰۰.        بیژن    محمدی
۶۰۱.        حسین    محمدی
۶۰۲.        شمس الله    محمدی
۶۰۳.        شهناز    محمدی
۶۰۴.        ماشالله    محمدی
۶۰۵.        مهدی(رضا)    محمدی
۶۰۶.        مهدی(محمدحسین)    محمدی
۶۰۷.        مهدی(علی‌اوسط)    محمدی
۶۰۸.        موسی    محمدی
۶۰۹.        محمدحسین    محمدی هدلو
۶۱۰.        مصطفی    محمدیان
۶۱۱.        امیر    محمودزاده
۶۱۲.        حمیدرضا    مداح
۶۱۳.        مهران    مددیان
۶۱۴.        علی اکبر    مراتی
۶۱۵.        محمدتقی    مرادقلی
۶۱۶.        جواد    مرادی
۶۱۷.        رضا(صفدر)    مرادی
۶۱۸.        رضا (حسین‌علی)    مرادی
۶۱۹.        سیاوش    مرادی
۶۲۰.        غلامرضا    مرادی
۶۲۱.        سیداصغر    مرتضی
۶۲۲.        غلامرضا    مرحبا
۶۲۳.        محمدرضا    مرندی
۶۲۴.        محمدرضا    مرویان صفارزاده
۶۲۵.        عادل    مزاری
۶۲۶.        عباس    مزینانی
۶۲۷.        ایروان    مسعودی اصل
۶۲۸.        رضا    مسکنی بیجارپسی
۶۲۹.        حمیدرضا    مشایخی
۶۳۰.        احمد    مشیدی
۶۳۱.        غلامرضا    مشیری
۶۳۲.        غلامرضا    مصباحی مقدم
۶۳۳.        هادی    مصدق
۶۳۴.        محمدرضا    مصطفائی
۶۳۵.        حسین    مصلحی
۶۳۶.        مجید    مطیعیان نجار
۶۳۷.        حسین    مظفر
۶۳۸.        علیرضا    مظلومی رهنی
۶۳۹.        علی    معارفیان
۶۴۰.        محمد    معتقد لاریجانی
۶۴۱.        مرتضی    معدنی پورکرمانشاهی
۶۴۲.        محمد    معروفی
۶۴۳.        عباس    معصوم زاده
۶۴۴.        ماه بانو    معصوم زاده
۶۴۵.        جعفر    معصومی
۶۴۶.        رحیم    معصومی
۶۴۷.        سجاد    معین فارسانی
۶۴۸.        حمید    معین فرد
۶۴۹.        مصطفی    معینی آرانی
۶۵۰.        حسین    مفتح
۶۵۱.        محمدرضا    مفتح
۶۵۲.        علیرضا    مفیدی نیستانک
۶۵۳.        فرزانه    مقتدر
۶۵۴.        حمید    مقصودیان
۶۵۵.        حجت اله    مقیمی
۶۵۶.        مجتبی    ملابخشی
۶۵۷.        محمد    ملاحسینی
۶۵۸.        مصطفی    ملاصالحی
۶۵۹.        بهنام    ملکی
۶۶۰.        جبراییل    ملکی
۶۶۱.        فتح الله    ملکی
۶۶۲.        معصومه    ملکی
۶۶۳.        حسن    ملکی رضایی
۶۶۴.        محمدرضا    ملکی کهکی
۶۶۵.        محمد    ملکی نظری
۶۶۶.        زهرا    ممتاز
۶۶۷.        مجتبی    منصوری ارمکی
۶۶۸.        مهدی    منصوری مهر
۶۶۹.        فاطمه    منصوریان
۶۷۰.        ستار    منعم پارچه باف
۶۷۱.        سیدمحمد    موحد
۶۷۲.        محمدعلی    موذن تبار
۶۷۳.        بتول سادات    موسوی
۶۷۴.        سیدعلی    موسوی
۶۷۵.        سیدابوالفضل    موسوی جنگلی
۶۷۶.        سید مرتضی    موسوی محب
۶۷۷.        سیداسماعیل    موسویان
۶۷۸.        محمد    موسی خانی
۶۷۹.        امیر احمد    مومنی ها
۶۸۰.        رضا    مومنین
۶۸۱.        صادق    مهدوی
۶۸۲.        لطف اله    مهدوی
۶۸۳.        سیدعلی    مهربان
۶۸۴.        حبیب اله    مهرجو
۶۸۵.        علیرضا    مهرعلی زاده
۶۸۶.        عباسعلی    مهرعلیان
۶۸۷.        علی    مهرعلیان
۶۸۸.        مصطفی    مهری
۶۸۹.        اسماعیل    میرزایی
۶۹۰.        افشین    میرزائی
۶۹۱.        عباس    میرزائی
۶۹۲.        صبا    میرزائی مقدم
۶۹۳.        فاطمه    میرسعید قاضی
۶۹۴.        فاطمه    میرعزیزی
۶۹۵.        سیدمحمد    میرکاظمی
۶۹۶.        سیدداود    میرمحمدی
۶۹۷.        سید یحیی    میرمعینی
۶۹۸.        سیدحسین    میرهادی
۶۹۹.        سیدمجتبی    میری
۷۰۰.        حسین    میزان
۷۰۱.        الیاس    نادران
۷۰۲.        اسمعیل    ناصری
۷۰۳.        صمد    ناییج بندپی
۷۰۴.        سیدمحمود    نبویان
۷۰۵.        مهدی    نجات‌نیا
۷۰۶.        فضل‌الله    نصیری
۷۰۷.        بهروز    نعمتی
۷۰۸.        حنیف    نعمتی
۷۰۹.        غلامرضا    نعیمی محمدآبادی
۷۱۰.        محمدرضا    نقدی مجدر
۷۱۱.        بیژن    نوابه وطن
۷۱۲.        منیره    نوبخت
۷۱۳.        سیدابوالفضل    نورانی
۷۱۴.        حسین    نوری
۷۱۵.        فتاح    نیازی
۷۱۶.        سعید    نیک خواه بهرامی
۷۱۷.        محمدحسین    نیک نام
۷۱۸.        عباس    نیکو پور
۷۱۹.        مصطفی    واحدشیرتری
۷۲۰.        حسین    واحدی
۷۲۱.        مجید    واشقانی فراهانی
۷۲۲.        امید    واضحی آشتیانی
۷۲۳.        محمدرضا    واعظی جزه
۷۲۴.        ساسان    والی زاده
۷۲۵.        راضیه    وثوقی
۷۲۶.        محمدرضا    وجدانی
۷۲۷.        مرضیه    وحید دستجردی
۷۲۸.        لیلا    وطن خواه کاشی
۷۲۹.        عباسعلی    وفایی
۷۳۰.        مهدی    وکیلپور
۷۳۱.        غلامعلی    ولایی
۷۳۲.        علیرضا    هاتفی اردکانی
۷۳۳.        بیژن    هادی
۷۳۴.        عبدالرضا    هاشم زایی نهبندان
۷۳۵.        حسین    هاشمی
۷۳۶.        سیدمحمدصادق    هاشمی
۷۳۷.        سیدابوالقاسم    هاشمی
۷۳۸.        سیدرضا    هاشمی
۷۳۹.        سیدمهدی    هاشمی
۷۴۰.        عبدالله    هاشمی
۷۴۱.        جعفر    هاشمی پور
۷۴۲.        حسین    هاشمی فر
۷۴۳.        وجیهه    الهامی‌نژاد
۷۴۴.        مهدی    هژبری
۷۴۵.        مقداد    همتی
۷۴۶.        رضا    همتی سرخه
۷۴۷.        طاهره    همیز
۷۴۸.        زهره    الهیان
۷۴۹.        مرتضی    یاراحمدی
۷۵۰.        حسن    یاسری
۷۵۱.        شهریار    یاسی
۷۵۲.        سیدمحسن    یحیوی
۷۵۳.        مهدی    یزدان پناه
۷۵۴.        فرهاد    یزدان پناه بهابادی
۷۵۵.        کیارش    یزدان فر
۷۵۶.        فاطمه    یزدان مقدم
۷۵۷.        علی اصغر    یزدانی
۷۵۸.        رویا    یعقوبی
۷۵۹.        غلامرضا    یعقوبی
۷۶۰.        علی    یوسف پور
۷۶۱.        امیرحسین    یوسف دوست
۷۶۲.        محمد    یوسفی
۷۶۳.        محمدمهدی    یوسفی
۷۶۴.        ولی الله    یوسفی


مربوط به:،،،،
فرستاده شده در انتخابات مجلس شورای اسلامی | بدون نظر

ارسال نظر


Check Google Page Rank